COVID-19

Zawiadomienie kierownictwa SIPTU dla członków związku

23 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wywołało wielką niepewność co do zdrowia i bezpieczeństwa finansowego ludzi pracy i ich rodzin na całej wyspie. Nasi członkowie są głęboko zaniepokojeni wpływem tego kryzysu na ich miejsca pracy i rodziny.

Członkowie SIPTU działają na pierwszej linii tej nadzwyczajnej sytuacji we wszystkich sektorach naszego Związku, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Setki tysięcy ludzi są zwalniane z pracy lub zmuszane do pracy krótkoterminowej, a liczba ta wzrośnie w nadchodzących dniach i tygodniach oraz w najbliższej przyszłości, aż do ustąpienia kryzysu.

W tej kryzysowej sytuacji zasady sprawiedliwości społecznej i solidarności, na których opiera się nasz Związek, muszą być stosowane, jeśli mamy zapewnić, że nasze społeczeństwo przezwycięży ten bezprecedensowy kryzys zdrowia publicznego.

W związku z tym chcielibyśmy przedstawić niektóre wnioski i propozycje, które naszym zdaniem mogą pomóc złagodzić najgorsze skutki zagrożenia, jakie stanowi kryzys COVID-19 dla naszego bezpieczeństwa fizycznego i finansowego.

Prosimy o przestrzeganie porad udzielonych przez Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej (HSE) w odniesieniu do mycia rąk, dotykania twarzy, czyszczenia powierzchni, utrzymywania dystansu społecznego oraz, w razie potrzeby, izolowania się w celu opóźnienia i ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa. Aktualne informacje HSE na temat koronawirusa (COVID-19) są dostępne na stronie internetowej www2.hse.ie oraz pod numerem infolinii 1850 24 1850.

READ MORE


Bookmark and Share

NEW MISC