UWAGA LOKATORZY/WYNAJMUJACY

Utworzono nową specjalną info-linię pomocy dla pracowników, którzy wynajmują mieszkania i którzy zostali dotknięci finansowo przez Covid-19. 

Oferowane usługi przygotowane są dla osób, które mogą mieć problemy z opłaceniem czynszu w obecnym kryzysie.

Bezpłatna info-linia czynna jest pod nowym numerem (Freephone number) 1800 77 88 99 lub kontakt poprzez email: covid19@treshold.ie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 17.00 przez okres dwóch miesięcy.

Osoby, których przychód zmniejszył sie ze względu na COVID-19 mogą uzyskać porady i wsparcie dotyczących wynajmu, w tym negocjajcji z właścicielami (landlordami), co jest szczególnie ważne w kontekście szybko zmieniających się uprawnień do świadczeń socjalnych oraz przepisów i zasad dotyczących najmu w czasach pandemii Covid-19.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.threshold.ie/covid-19-support/

 

COVID-19

Zawiadomienie kierownictwa SIPTU dla członków związku

23 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wywołało wielką niepewność co do zdrowia i bezpieczeństwa finansowego ludzi pracy i ich rodzin na całej wyspie. Nasi członkowie są głęboko zaniepokojeni wpływem tego kryzysu na ich miejsca pracy i rodziny.

Członkowie SIPTU działają na pierwszej linii tej nadzwyczajnej sytuacji we wszystkich sektorach naszego Związku, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Setki tysięcy ludzi są zwalniane z pracy lub zmuszane do pracy krótkoterminowej, a liczba ta wzrośnie w nadchodzących dniach i tygodniach oraz w najbliższej przyszłości, aż do ustąpienia kryzysu.

W tej kryzysowej sytuacji zasady sprawiedliwości społecznej i solidarności, na których opiera się nasz Związek, muszą być stosowane, jeśli mamy zapewnić, że nasze społeczeństwo przezwycięży ten bezprecedensowy kryzys zdrowia publicznego.

W związku z tym chcielibyśmy przedstawić niektóre wnioski i propozycje, które naszym zdaniem mogą pomóc złagodzić najgorsze skutki zagrożenia, jakie stanowi kryzys COVID-19 dla naszego bezpieczeństwa fizycznego i finansowego.

Prosimy o przestrzeganie porad udzielonych przez Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej (HSE) w odniesieniu do mycia rąk, dotykania twarzy, czyszczenia powierzchni, utrzymywania dystansu społecznego oraz, w razie potrzeby, izolowania się w celu opóźnienia i ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa. Aktualne informacje HSE na temat koronawirusa (COVID-19) są dostępne na stronie internetowej www2.hse.ie oraz pod numerem infolinii 1850 24 1850.

READ MORE


Bookmark and Share

NEW MISC